Menu
Your Cart

Условия за ползване


Общи правила и условия


 • настоящите правила и условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в shop.sky.bg
 • изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива
 • всеки потребител, работещ с shop.sky.bg е обвързан с правилата и условията от момента на влизане в уебсайта до момента на напускането му
 • shop.sky.bg е онлайн магазин, собственост на Скай Къмпъни ЕООД
 • shop.sky.bg предлага продукти, които Скай Къмпъни ЕООД разпространява
 • shop.sky.bg предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от Скай Къмпъни ЕООД
 • Скай Къмпъни ЕООД си запазва правото да извършва промени в правилата и условията без предварително известие


Отговорности


 • Скай Къмпъни ЕООД не носи отговорност за пропуски и неточности, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта
 • Скай Къмпъни ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт
 • Скай Къмпъни ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата
 • Скай Къмпъни ЕООД се задължава да спазва договореностите си с потребителя с дължимата грижа


Лична информация


 • личната информация на потребителите, изпратена до shop.sky.bg с цел получаване на продукти и услуги е под закрила на Закона за защита на личните данни
 • Скай Къпмъни ЕООД е регистриран администратор на лични данни от Комисията за защита на личните дании, с всички произтичащи от това задължения
 • всички доброволно предоставени от потребителите лични и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на сайта, се съхраняват, обработват и използват единствено с цел извършване на предлаганите от shop.sky.bg услуги


 • shop.sky.bg не разпространява изпратената от потребители информация на трети лица по какъвто и да било начин и повод
 • shop.sky.bg взима всички необходими мерки, за да предпази личната информация на потребителите


Цени, наличности и продуктова информация


 • всички посочени цени са с включен ДДС
 • Скай Къпмъни ЕООД може да променя цените и продуктовата информация по всяко време, без да е необходимо предварително да уведомява потребителите на shop.sky.bg
 • потребителите плащат цената, която е била актуална в момента на потвърждаването на поръчката
 • Скай Къмпъни ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности
 • най-актуална информация на конкретно запитване се получава на посочените телефони за връзка с shop.sky.bg
 • при допуснати грешки и несъответствия в публикуваната на shop.sky.bg информация, Скай Къмпъни ЕООД може да откаже да изпълни поръчка по своя преценка, като не дължи обезщетение на съответния потребител, освен възстановяване на платени суми, в случай че има такива


Закон за защита на потребителите


Съгласно ЗЗП, потребителите на shop.sky.bg трябва да имат достъп до следната информация:


 • фирмени данни: Скай Къмпъни ЕООД, ЕИК 121503372, адрес София, ул. Голаш 32А
 • описание на характеристиките на всеки продукт в съответната продуктова страница
 • всички посочени цени в shop.sky.bg са в лева с включен ДДС


Връщане на стока до 14 дни от датата на покупка


 • по силата на чл.55 (ал.1) от ЗЗП, потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани
 • връщането на продуктите в този случай е за сметка на клиента